Skip to content

EPHY-MESS GmbH er en kompetent partner for leverancer til alle fremstillingsvirksomheder indenfor elektriske maskiner og drev. Den mellemstore familieejede virksomhed rådgiver, udvikler og producerer individuelle sensorløsninger til sikkerheds- og styringsopgaver. Hovedvægten ligger inden for segmenterne baneteknik, vedvarende energi og i det generelle industri segment.

Fabrikken der ligger i Tyskland, har siden 1955 fremstillet temperaturfølere i høj kvalitet til overvågning af elektriske drev og maskiner, med salg på verdensmarkedet for øje. Eksportandelen er i dag på næsten 40%. Produktionsfaciliteterne omfatter ca. 4.500 m² med moderne produktionsudstyr, som med ca. 190 medarbejdere og mange års know-how, fremstiller kundespecifikke temperatursensorer med en høj pålidelighed. Fremstillingsprocessen er indrettet med en meget høj fleksibilitet, der sammen med intensiv forskning og udvikling, sikrer konkurrencedygtige produkter efter kundens ønsker. Høje kvalitetskrav og certificeringer i henhold til internationale normer, sikrer leverancer til brug i såvel ATEX, skibs, tog, vedvarende energi og industrielle applikationer.

Modstandstermometre til indbygning i not – benævnt NWT – er elektriske temperaturfølere til måling og / eller regulering af viklingstemperaturen i elektriske maskiner. Termometrene bliver monteret i motorens stator, i direkte forbindelse med statorviklingen. På grund af termometrets direkte indbygning i noten, er det muligt at drive motorer, generatorer eller transformatorer tæt på disses termiske belastningsgrænse, og derved opnå en næsten optimal virkningsgrad. Termometrene kan leveres i udførelse op til 250°C.

Gruppen af indskrunings termometre omfatter mange varianter, udført med et utal af forskellige huse. Udgaverne går fra enkle indskruningshuse med fast tilsluttet ledning, over faste skrueforbindelser eller forskydelige klemforskruninger til en række forskellige tilslutningshoveder med procestilslutning specificeret af kunden. Programmet omfatter specialudførelser med måleområde op til +400°C.  Modstandstermometrene kan også leveres som kappe-modstandstermometre – benævnt MWT-MI – med bøjelige, fleksible mineralisoleret (MI) ledning og et driftstemperaturområde fra -200°C op til maksimalt +800°C.

Kabelmodstandstermometre består grundlæggende af en basissensor med fast tilsluttede ledninger. Ud over de som standard anvendte Pt100 målemodstande, kan der også anvendes PTC-modstande (positiv temperaturkoefficient – koldleder), NTC-modstande (negativ temperaturkoefficient) eller KTY-siliciumsensorer. Temperatursensorene der konfektioneres med krympeslange, metal- eller keramikkappe er enkle og anvendes meget ofte til de mest forskellige temperaturmåleopgaver. Disse sensorer benyttes oftest i nedre til medium temperaturområder fra -40°C ... 260°C. Specialudgaver med driftstemperatur op til 400°C er også en del af leveringsprogrammet.

Til den termiske overvågning af elektromotorer har PTC og NTC termistorer samt KTY silicium sensorer vist sit værd. Grundlæggende egner sensorene sig til mange måleopgaver indenfor automatiseringsteknik, overvågning af elektronik, medicinsk udstyr samt i produktion af elektromotorer og anlæg. PTC koldledere egner sig særligt til overvågning af, på forhånd fastlagte grænsetemperaturer i samspil med et passende udløserelæ, og giver derved en pålidelig overvågning mod overophedning.

Bimetaltermostater bliver i elektroindustrien, anvendt til selvstændig temperaturovervågning. I modsætning til koldledere, er der ikke brug for et separat udløserelæ og de begrænser derved temperaturen i apparater eller dele, der efter afkøling automatisk genindkobles. Bimetaltermostater tilbydes i tre forskellige udformninger. Termostaterne til indbygning leveres til to maksimale koblingsstrømme (6,3 A og 25 A) som henholdsvis slutte og brydekontakt, samt i konfiguration som enkelt, dobbelt og tripel udførelse.

Termoelementer anvendes som aktive sensorer, i et bredt område indenfor måle- og reguleringsteknik, på grund af det næsten vilkårlig lille pladsbehov og den hurtige reaktionstid. Termoelementerne måler over et meget stort temperaturområde mellem -200°C og +1700°C (i visse tilfælde op til 2300°C), og bliver derfor ofte anvendt i forbindelse med fremstilling af apparater, anlæg og maskiner samt ved temperaturbestemmelse i smelteanlæg for salt og metal. Ved mange højtemperaturapplikationer, er termoelementer et gunstigt alternativ til indirekte temperaturmåling.

Stilstandsopvarmning er udviklet til brug i elektriske maskiner. De har til formål at forhindre kondens og frostskader ved stilstand af motorer i kolde omgivelser. De findes med mange forskellige effekter, længder samt forsyningsspændinger. I programmet findes standardudførelser med eller uden glasfiberisolation, samt to yderligere udførelser som er selvlimiterende og ATEX certificerede stilstandsopvarmninger til brug i eksplosionsfarlige områder.

Temperaturovervågning af skinnekøretøjer stiller store krav til den mekaniske stabilitet for sensorene. På grund af de ekstremt høje belastninger af sensorene monteret i boggier eller under vognkasserne, udsættes de for forhøjede svingninger, stød samt vibrationer. De af EPHY-MESS udviklede komponenter, er udlagt specielt til brug under disse betingelser. Temperatursensorene anvendes over hele verden indenfor højhastighedstog, gods- og regionalbaner samt metroer. De benyttes til overvågning af traktionsmotorer, gear og aksellejer. Sensorene er ofte ved disse applikationer sammenkoblet i et ledningsnet, der også indeholder en EPHY-MESS omdrejningssensor til bestemmelse af hastighed og retning.

Omdrejningssensorer baseret på inkrementelle impulsgivere, danner ved siden af temperatursensorene, en yderligere komponent i det modulare sensorkoncept fra EPHY-MESS til brug i skinnekøretøjer. Sensorene bruges til pålidelig detektering af omdrejnings- retning og hastighed. Giversignalerne benyttes i mange traktionsapplikationer fra lokomotiver over metroer og sporvogne til højhastighedstog, samt under de meget krævende betingelser ved minedrift. Omdrejningssensorene måler berøringsløst rotationsbevægelser og de findes i en- og tokanals udgaver. De leveres til tandhjulsmodul (forhold mellem antal tænder og tandhjulets middeldiameter) fra 1,0 til 3,0. Den maksimale skifte frekvens er 25.000 Hz og desuden kan omdrejningssensorene entydigt detektere stilstand.

Ephy-Mess fremstiller robuste og vibrationssikre olie skueglas specielt til traktionsindustrien. Ud over basisversionen med et vindue til beskyttede områder, fremstilles også skueglas med et to-kammer system. Disse er optimeret til brug i skinnekøretøjer med montage under vognkassen, samt i bogier og holder tæt selv hvis de rammes af stenslag. Etkammer udgaven er forsynet med et skueglas hvormed oliestanden hurtigt kan efterprøves i forbindelse med service og vedligeholdelsesopgaver. Det patenterede tokammer system fra EPHY-Mess giver ligeledes mulighed for et hurtigt og enkelt check af oliestanden, samtidig med at skueglasset kan kolde til "projektiler" med en vægt på 30 g der kommer med en hastighed på op til 50 m/s.