Skip to content

Benning er grundlagt i 1938 med opgaver indenfor elektriske anlæg. Kort efter starten blev der opbygger et værksted for reparation af elektriske maskiner. Dette værksted er grundlaget for den nuværende afdeling, der med tiden er vokset til langt ud over de tyske grænser.

I 1948 begyndte udvikling og fremstilling af de velkendte testapparater DUSPOL® og DUTEST®, som igennem årene er vokset til en hel familie af måle- og testinstrumenter.

Benning har siden 1954 leveret ladeapparater til batteridrevne elektriske køretøjer, og er med årene blevet en af de førende på dette område i Europa.

I 1964 begyndte et nyt kapitel, med udviklingen af strømforsyninger og UPS anlæg til områder som automatisering, kraftværker, telecom samt medicinske formål.

Med den nuværende produktpalette er Benning blevet en global virksomhed, med produktion i en lang række lande samt datterselskaber og repræsentationer over store dele af verden.

Vort primære område er repræsentationen af Benning's afdeling for elektriske maskiner på det danske marked. Over 100 veluddannede medarbejdere sørger for, at reparationsafdelingen leverer et internationalt tilpasset produktprogram - baseret på ajourført teknologi og metoder der gør BENNING konkurrencedygtig, også i Danmark.

Produktprogram:

Reparation, genfremstilling, ombygning og komplet renovering af højspændingsmotorer og større lavspændingsmotorer i såvel AC som DC udførelse.

Lav- og højspændingsviklinger op til 13,8 kV.

Konstruktion og fremstilling af specialmaskiner og sammenbygning med arbejdsmaskiner.

Med komplet certificering tilbydes reparation og revision af maskiner til brug i ATEX områder.

Diagnostisering, kontrol og vedligeholdelse udføres hos kunden eller på værkstedet, med anvendelse af blandt andet Baker test, måling af dielektrisk tabsfaktor tan Δ, polarisations indeks samt måling af deludladning (PD).

Hvis det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage revision af en maskine på værkstedet, råder BENNING over udstyr og mangeårig erfaring med komplet rengøring med tøris rensning. Med denne proces kan en komplet revision foretages hos kunden, uden at gå på kompromis med kvaliteten og uden skadelig påvirkning af miljøet.

Benning tilbyder endvidere:

Rådgivning og tilkaldeservice.

Fordele:

BENNING giver mulighed for teknisk gennemgang og omkostningsoversigt før afgivelse af endelig ordre.

BENNING leverer høj kvalitet gennem moderne teknisk udstyr og faciliteter f.eks. CNC-styrede maskiner, der kan bearbejde kommutatorer op til 1.000 mm i diameter og med gennemført kvalitetssikring i alle processer. Som en del af kvalitetssikringen, registreres alle arbejdsprocesser og med alle reparations og revisionsopgaver leveres derfor meningsfulde diagnosticeringsrapporter. Ved skader på blikpakke, kan nye blik eller komplette blikpakker fremstilles på egne standsemaskiner. Materialer til fremstillingen af blikpakker lagerføres, hermed tilsikres en kort leveringstid. I forbindelse med omvikling, foretages thermografi af blikpakke, dermed opdages eventuelle skjulte skader.

BENNING er gearet til hurtig sagsbehandling og service, og yder garantier der borger for den ønskede driftssikkerhed.